"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội thảo Quy chế phối hợp lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cập nhật: 08/09/2021 07:11

Ngày 07/9/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an… Tại điểm cầu trực tuyến có sự tham dự, chủ trì của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Dự hội thảo tại điểm cầu CATP có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở Công an địa phương. Để Hội thảo diễn ra và đạt hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn, những căn cứ khoa học nhằm luận giải, chứng minh thực trạng đã và đang diễn ra; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo, giải pháp, biện pháp có tính khả thi, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến khẳng định: Để thực hiện hiệu quả hơn sự phối hợp của Thành ủy Hải Phòng đối với Đảng ủy CATW về lãnh đạo công tác Đảng đối với Công an Hải Phòng, trong thời gian tới, Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy CATW nghiên cứu xây dựng và sớm đề xuất Ban Bí thư TW Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các Thành ủy, Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy CATW phối hợp với các Thành ủy, Tỉnh ủy đề xuất Ban Tổ chức TW Đảng sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định số 192-Qđ/TW ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND để việc thực hiện quy định này  tại địa phương được sát thực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các Thành ủy, Tỉnh ủy trong việc hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định… của trung ương liên quan đến cấp ủy công an các địa phương, nhất là các quy định có liên quan đến hoạt động công tác Đảng và chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ CAND. Đồng chí Phó Bí thư trường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, truyền thống, kết quả đạt được qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành sẽ là cơ sở, nền tảng vững chắc để lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy tham luận tại hội thảo

Trình bày Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ, việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Đây là một giải pháp rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về toàn diện về mọi mặt, luôn hoạt động đúng định hướng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố là rất cần thiết.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. 

Tại Hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các địa phương; tình hình, kết quả công tác phối hợp trên lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương...

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, 92 văn bản góp ý, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại Hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương Hội thảo, có giá trị về lý luận, thực tiễn. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185836
Trực tuyến: ...