"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Cập nhật: 31/07/2020 06:44

Sáng ngày 30-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an;  Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy CATW, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an;Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo một số Bộ, ban ngành, cơ quan trung ương.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 Công an tỉnh, thành phố. Tham dự hội thảo tại điểm cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.

9 ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học, nhà quản lý, tướng lĩnh sỹ quan Công an, các chức sắc tôn giáo… đã khẳng định và làm rõ hơn lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay. Hội thảo tạo diễn đàn sinh hoạt chính trị để các thế hệ CBCS trong lực lượng CAND ôn lại những chiến công, thành tích xuất sắc trong 75 năm qua, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của lực lượng CAND cho thế hệ trẻ. Qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

 Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo

 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng khẳng định những chiến công anh hùng và rất vẻ vang 75 năm qua của lực lượng CAND, là kết quả của lòng trung thành, đức hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng và mọi nhiệm vụ Đảng giao cho. Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh 5 vấn đề lớn mà lực lượng CAND cần quán triệt thực hện, trong đó trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND – yếu tố tiên quyết cho mọi thành công thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, là nhân tố quyết định để CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc và kết luận hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an điểm lại chặng đường 75 năn lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND; đúc kết 4 vấn đề rút ra từ hội thảo. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau hội thảo cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh, hoàn thiện lịch sử CAND; nghiên cứu các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 75 năm qua để bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND; xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong thời gian tới.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318755
Trực tuyến: ...