"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tập huấn nghiệp vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật: 08/07/2020 07:00

Sáng 7-7, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp 2 tập huấn nghiệp vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong CATP. Dự khai giảng tập huấn có các đồng chí: Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP; Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cảnh sát QLHC về TTXHC06 – Bộ Công an; Thượng tá Đoàn Lợi, Giám đốc Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP và Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cảnh sát QLHC về TTXH (BCA) với các đại biểu dự lễ khai giảng lớp tập huấn

Tham gia 2 lớp tập huấn, 756 học viên là CBCS Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố được giới thiệu, quán triệt 7 nhóm nội dung, bao gồm các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý cư trú; giải pháp kỹ thuật về quản lý lưu trú, tạm vắng, quản lý biến động dân cư, tra cứu thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại buồi lễ khai giảng, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP và Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tập huấn nghiệp vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời yêu cầu Ban quản lý lớp tập huấn và các đồng chí học viên nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu kiến thức được trang bị để sau tập huấn, có thể áp dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác, nhất là đối với việc ứng dụng hệ thống phần mềm trong công tác đăng ký, quản lý cư trú; rà soát, kiểm tra, đối sánh, thu thập thông tin về dân cư một cách đầy đủ, thường xuyên, chính xác…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714189
Trực tuyến: ...