"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công ty TNHH Vật liệu & Xây dựng Quyết Tiến gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Cập nhật: 19/09/2021 12:32

Vừa qua, đồng chí Trần Mai Hương và các thành viên trong tổ tiếp nhận VK, VLN, CCHT, thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự nguyện giao nộp súng, CCHT đã được trang bị trước đó, nay không còn thuộc diện được trang bị theo Luật hiện hành....

Thư cảm ơn của ông Đỗ Văn Viện – Nguyên Phó Giám đốc Cty TNHH Vật liệu & Xây dựng Quyết Tiến

Nhận được sự hướng dẫn tận tình của đồng chí Hương cùng đồng nghiệp, lãnh đạo Cty TNHH Vật liệu & Xây dựng Quyết Tiến hiểu rõ hơn về Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT hiện hành nên đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng và 23 viên đạn CCHT các loại cho tổ công tác. Thay mặt lãnh đạo Cty, ông Đỗ Văn Viện – Nguyên Phó Giám đốc Cty TNHH Vật liệu & Xây dựng Quyết Tiến vừa gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội 3 và cá nhân đồng chí Trần Mai Hương đã giúp Cty nhận thức đầy đủ, chấp hành tốt quy định pháp luật. Qua đó, góp phần chung tay cùng các lực lượng chức năng bảo đảm ANQG, TTATXH…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185660
Trực tuyến: ...