"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Người dân gửi thư cảm ơn Công an phường An Biên (quận Lê Chân)

Cập nhật: 04/07/2022 11:08

Ngày 16/6/2022, bà Vũ Thị Yến, 60 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội gửi thư tới Công an thành phố Hải Phòng, Công an quận Lê Chân, Công an phường An Biên đã giúp đỡ ông Vũ Danh Vượng, 87, bị lạc đường. Nội dung thư như sau:

Ngày 13/06/2022, bố tôi là ông Vũ Danh Vượng, 87 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, giấu gia đình đi từ Hà Nội xuống Hài Phòng để tìm người quen ờ khu vực đường Chu Văn An, Hải Phòng. Tuy nhiên, bố tôi tuổi đã cao, tai đã nghễnh ngãng, động thời không thông thuộc đường Hải Phòng nên đã đi lạc đường tới khu vực đền Nghè An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và đã được người dân xung quanh đưa về trụ sở Công an phường An Biên. Tại đây, cán bộ Công an phường An Biên hỏi thăm thông tin của bố tôi, sau đó liên lạc với Công an phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để thông báo, tìm thông tin người thân và đã liên lạc được cho gia đình tôi. Nhờ đó, gia đình tôi đã sắp xếp được người quen ơ Hải Phòng đón được bố tôi về Hà Nội.

Nay gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới Công an thanh phố đã làm việc tận tâm, trách nhiệm giúp đỡ gia đình chúng tôi

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321246
Trực tuyến: ...