"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trường tiểu học Chu Văn An gửi thư cảm ơn

Cập nhật: 06/07/2020 08:18

Trường tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền vừa gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc CATP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát môi trường CATP về việc trước đó, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường CATP đã tổ chức buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho các em học sinh của trường. Cổng thông tin điện tử CATP Hải Phòng xin đăng toàn văn thư cảm ơn như sau:

Kính gửi: Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Phòng Cảnh sát môi trường CATP

Ngày 25/6/2020, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hải Phòng đã tổ chức buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho các em học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Qua buổi tuyên truyền, các thầy, cô giáo và học sinh đã được cung cấp những thông tin về cách nhận diện các loại nhựa, các sản phẩm nhựa và tác hại của rác thải nhựa để từ đó hướng tới thực hiện các biện pháp loại trừ, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày ,xây dựng thói quen tích cực góp phần gìn giữ bảo vệ môi trường. Buổi tuyên truyền đã để lại ấn tượng sâu sắc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Sau buổi tuyên truyền mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh còn trở thành những tuyên truyền viên cùng người thân trong gia đình, những người xung quanh và cộng đồng xã hội có nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa.

Thay mặt Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công an Thành phố Hải phòng, lãnh đạo và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường.

Kính chúc Ban giám đốc và các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

Hiệu trưởng: Phạm Thị Diện

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318566
Trực tuyến: ...