"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tuổi trẻ thành phố đảm nhận trên 500 công trình, phần việc

Cập nhật: 23/08/2021 11:39

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưống sáng tạo, mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, thời gian qua, thiết thực triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mùng Đại hội Đảng các cấp, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã đăng, đảm nhận 4 công trình thanh niên cấp thành phố, 28 công trình thanh niên cấp quận huyện, 482 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá 6,7 tỷ đồng.

Đoàn thanh niên và các đơn vị CATP tham mưu tổ chức lễ Khởi công  xây dựng "Nhà đồng đội" tặng Trung tá Nguyễn Hữu Nhân -Trưởng Công an xã Vinh Quang (Tiên Lãng)

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn toàn thành phố chú trọng cụ thể hóa, triển khai thực hiện; hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm sáng tạo được quan tâm duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở. Đáng chú ý, một số đơn vị đã tham mưu thực hiện không gian sáng tạo trong nhà trường. Cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động thì quan tâm phát động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, mẫu mã, kiểu dáng, ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất. Qua đó, góp phần tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên khu vực hành chính sự nghiệp đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12252097
Trực tuyến: ...