"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Đồ Sơn duy trì hiệu quả 33 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 13/05/2022 07:50

Từ đầu năm 2022 đến nay, xuất phát từ đặc thù địa bàn, Công an quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các phường tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận.

Công an quận Đồ Sơn phối hợp với các trường học cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động cho học sinh

Công an quận đăng ký xây dựng mô hình “Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tiếp và phục vụ nhân dân”, trong đó đã quan tâm bố trí phòng tiếp dân bảo đảm đủ trang thiết bị, niêm yết bộ thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả, chỉ tính trong quý 1 năm 2022, Công an quận đã tiếp nhận và trả 1.280 yêu cầu làm căn cước công dân gắn chip điện tử; mở 12 lớp tuyên truyền về PCCC, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC tại 75 cơ sở trọng điểm; xử lý hành chính 3 trường hợp vi phạm quy định về PCCC, 2 trường hợp vi phạm về kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Công an quận cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì hiệu quả 33 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đăng ký mới 1 mô hình, nhân rộng 1 mô hình. Nhờ vậy, trong quý 1, đã có 4 tập thể, 1 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12807437
Trực tuyến: ...