"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Hải An: Treo 170 pano, áp phích tuyên truyền về an ninh trật tự

Cập nhật: 05/08/2020 08:05

Trong quý 2 năm 2020, Công an quận Hải An đã tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các phường trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, gắn với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an quận Hải An tham mưu chính quyền địa phương tổ chức thành công diễn tập khủng bố năm 2019

Qua đó, Công an quận kết hợp phòng ban chức năng của quận treo 170 pano, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan gần 400 lượt trên hệ thống loa truyền thanh tại địa bàn các phường trong quận; Phối hợp các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm ANTT năm 2019 để tuyên truyền tại các hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào thi đua “Vì ANTQ” và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh. Cùng với đó, Công an quận cũng xây dựng nội dung các chương trình tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Công an nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức thăm hỏi, động viên 100% thanh niên lên đường nhập ngũ...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318697
Trực tuyến: ...