"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Hồng Bàng: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 07/09/2020 11:50

Trong quý 3 năm 2020, Công an các phường trên địa bàn quận Hồng Bàng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, UBND các phường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Công an 9 phường đã chủ động phối hợp duy trì thường xuyên các mô hình, công trình phần việc phục vụ nhân dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chức, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong quý, Công an phường Minh Khai đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng mới mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền thành phố trên địa bàn phường Minh Khai”. Cũng trong quý 3, có 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc phường Minh Khai được Giám đốc CATP tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543211
Trực tuyến: ...