"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Ngô Quyền: Tiếp nhận, xử lý 189 nguồn tin về an ninh trật tự

Cập nhật: 02/07/2020 19:00

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm là nội dung công trình, phần việc phục vụ nhân dân được Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền duy trì có hiệu quả trong nhiều năm qua.

Công an các phường tiếp tục tích cực vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

Qúy 2 năm 2020, Công an quận tiến hành các biện pháp xử lý đối với từng loại đối tượng cụ thể. Nhờ vậy, công tác này đã phát huy tác dụng tích cực trong công tác phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận. Trong quý, Công an quận Ngô Quyền đã tiếp nhận, xử lý 189 nguồn tin có giá trị, giúp các đơn vị điều tra, xử lý 9/10 vụ phạm pháp hình sự, bắt 9 đối tượng; xác lập và phá 2 chuyên án với 5 đối tượng; xóa phá 8 ổ nhóm tội phạm với 31 đối tượng; bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318418
Trực tuyến: ...