"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tiếp nhận 8.002 yêu cầu tra cứu

Cập nhật: 25/03/2020 07:11

Quý 1 năm 2020, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP đã tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố Hải Phòng. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tổ chức quản lý, vận hành tốt hệ thống Trung tâm dữ liệu dân cư CATP bảo đảm an toàn, thông suốt phục vụ tốt các yêu cầu công tác của ngành.

CBCS đơn vị tổ chức thu thập dữ liệu, cấp căn cước công dân lưu động

Quý 1 năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận tổng số yêu cầu tra cứu 8.002 trường hợp; cập nhật, chỉnh sửa 1.966 phiếu thông tin dân cư... Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp công an các địa phương tổ chức cấp căn cước công dân đối với những đồng chí đáng viên nhiều tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Tại các buổi cấp căn cước công dân lưu động, cán bộ, chiến sỹ đã nhiệt tình hỗ trợ từ công tác phát tờ khai, hướng dẫn các đảng viên viết thông tin vào tờ khai theo đúng quy định đến việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh. Các thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm đúng quy trình, quy định trong công tác cấp và quản lý thẻ căn cước công dân. Thông qua những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tăng cường hướng về cơ sở, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292880
Trực tuyến: ...