"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tổ điều lệnh bán chuyên trách góp phần nâng cao hiệu quả công tác chấp hành Điều lệnh

Cập nhật: 12/05/2020 10:03

Từ đầu năm 2020 đến nay, hầu hết các Tổ điều lệnh bán chuyên trách tại Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã làm tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị phân công, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chấp hành Điều lệnh CAND của CBCS các đơn vị,

Tổ điều lệnh bán chuyên trách tại các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiểm tra, nhắc nhở CBCS trong đơn vị chấp hành tốt quy trình, quy chế công tác, kỷ luật giờ giấc trực chốt, đặc biệt là công tác trực ban, trực chỉ huy, thường ứng trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác điều lệnh, võ thuật quân sự. Cùng với đó, trong công tác tiếp dân, giải quyết các công việc liên quan đến ANTT, cán bộ trực ban được đơn vị chọn lựa kĩ càng, không gây khó khăn, phiền hà, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, một số hạn chế, bất cập trong công tác chấp hành Điều lệnh CAND cũng được các Tổ điều lệnh bán chuyên trách các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Điều lệnh CAND cho CBCS, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867313
Trực tuyến: ...