"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng

Cập nhật: 22/10/2019 16:58

Sáng ngày 22-10, Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 2789 của Giám đốc CATP về việc phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng. Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ thực hiện Kế hoạch 2789 CATP và đại diện Cục X01 – Bộ Công an.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị

Để chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho CBCS, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần XDLL Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm với công việc và năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, ngày 24-7-2017, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 2789 về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng. Kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch 2789 đã thể hiện đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Giám đốc CATP, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ. Từ đó, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao; có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục và xử lý CBCS vi phạm. Qua thực hiện Kế hoạch 2789, các biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục CBCS được Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện, trong đó chủ động rà soát, phát hiện CBCS có biểu hiện vi phạm để đưa vào diện quản lý; đề cao vai trò của Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ các đơn vị trong công tác quản lý, giáo dục CBCS…

Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khen thưởng các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định tính đúng đắn của Kế hoạch 2789 thể hiện bằng những kết quả cụ thể đáng khích lệ, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch 2789, trong đó cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, khả năng xử lý tình huống trước các hiện tượng tiêu cực. Cùng với đó là tăng cường quán triệt để CBCS nắm vững kiến thức pháp luật, quy trình công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, phòng ngừa vi phạm. Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu nâng cao thực hiện vấn đề nêu gương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của Đảng, của ngành Công an đi đôi với việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tổ chức nhiều hoạt động thu hút CBCS hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Giám đốc CATP lưu ý lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị cơ sở (Công an phường, xã, thị trấn, đội, trạm…) tăng cường quản lý chặt chẽ CBCS thông qua các hoạt động như sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS để góp phần động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch
Nhân dịp này, Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kế hoạch 2789 của Giám đốc CATP

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750302
Trực tuyến: ...