"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công tác phòng cháu chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân

Cập nhật: 15/04/2020 13:22

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC và phong trào “Toàn dân PCCC” trên địa bàn thành phố thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Người dân đã nhận thấy trách nhiệm, vai trò của mình đối với công tác PCCC, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân PCCC” và ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC.

Đội PCCC cơ sở đảm bảo ứng phó kịp thời với các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của cháy, nổ, để bảo đảm sự chủ động trong ứng phó, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP phối họp cùng các cấp chính quyền, ban ngành, đơn vị tập trung xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở vững mạnh, đáp úng yêu cầu của phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, phong trào toàn dân PCCC ở Hải Phòng đã được lồng ghép vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục duy trì và xây dựng các Tổ dân phố, khu chung cư an toàn về PCCC; cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC; làng nghề an toàn PCCC... Ngoài ra, lực lượng dân phòng và lực lượng cơ sở đã được cũng cố, kiện toàn số thành viên; tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp để xây dựng, nâng tầm cả về chất và lượng đối với lực lượng dân phòng cùng đội ngũ tại chỗ trong công tác PCCC phù hợp tình hình mới; việc vận động trang bị bình chữa cháy xách tay tại hộ gia đình đạt hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã phối họfp với các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức nhiều chương trình dành cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, qua đó giúp các em có điều kiện tiếp cận lĩnh vực PCCC; trao tặng và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, cũng như một số phương tiện PCCC tại chỗ thông dụng khác cho cộng đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714202
Trực tuyến: ...