"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Nguy cơ cháy nổ tại các bãi trông giữ xe

Cập nhật: 14/04/2020 15:00

Không giấy phép hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấy nổ, không bảo đảm tiêu chuẩn PCCC... thêm vào đó là tình trạng người dân hút thuốc ngay tại bãi trông xe vẫn thường xảy ra, rồi sự hiện diện của những hàng quán xung quanh, thường xuyên dùng lửa để đun nấu thức ăn. Dó chính là những tồn tại của hầu hết bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phổ. Nếu không may xảy ra cháy nổ, sẽ dẫn đến thiệt hại khó lường về người và tài sản.

Để phòng ngừa cháy, nổ tại các bãi giữ xe, trên tinh thần tự giác, chủ các bãi giữ xe phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhân viên thực hiện nghiêm các giải pháp: Tuân thủ các quy định về PCCC trong xây dựng bãi giử xe; Xây dựng mới, cải tạo hoặc chuyển đổi công năng các bãi giữ xe phải được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động; Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định như hệ thống chữa cháy. Các phương tiện này phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. Đối với các bãi giữ xe tầng hầm, phải thực hiện các biện phấp thông gió để làm giảm nguy cơ tích tụ hơi xăng, dầu; sắp xếp xe bảo đảm khoảng cách để thuận tiện, dễ dàng sơ tán xe khi có chấy. Bên cạnh đó, các cơ sở trông giữ xe không đun nấu, thờ cúng, hàn cắt kim loại, hút thuốc lá... quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt bẽn trong và khu vực lân cận bãi giữ xe; Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn hệ thống điện tại bãi giữ xe. Người đứng đầu cơ sở, ban quản lý cần đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện về kiến thức và pháp luật PCCC cho nhân viên làm việc đ bãi giữ xe; Lập phương án chữa cháy theo quy định và định kỳ tổ chức thực tập phương án; Tăng cường công tác tự kiểm tra, bảo đảm các quy định an toàn về PCCC.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713594
Trực tuyến: ...