"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Kiểm tra 1.483 cơ sở về an toàn phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 12/04/2022 07:38

Trong quý 1 năm 2022, CATP chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, đồng thời tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra khu dân cư, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Các lực lượng CATP phối hợp tổ chức thành công phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại Công ty TNHH Cầu cảng Euro Việt Nam, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại khu công nghiệp Nomura

Cùng với đó, trong quý 1, CATP tổ chức thực tập 4 phương án chữa cháy; hướng dẫn cơ sở tổ chức thực tập 41 phương án chữa cháy và 12 phương án cứu nạn, cứu hộ. Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra an toàn PCCC tại 1.483 cơ sở, phương tiện; cấp 170 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ; xử phạt hành chính 36 trường họp vi phạm về PCCC, phạt tiền 503,8 triệu đồng; kịp thời cứu chữa 13 vụ hỏa hoạn...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321604
Trực tuyến: ...