"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Tăng cường huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở

Cập nhật: 15/09/2020 17:50

Để kiềm chế và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP, Công an các quận, huyện đã tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đẩy mạnh huấn luyện, tuyên truyền nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ PCCC ở đơn vị. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền huấn luyện, đơn vị thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật cũng như các kiến thức, kỹ năng mới về xử lý tình huống cháy nổ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, cơ sở.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP cũng tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tham mưu cấp ũy, chính quyền, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả trong Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - PCCC; Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ; Tổng kết hoạt động của những mô hình về an toàn PCCC, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân PCCC... Từ những hoạt động thiết thực trên, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công nhân viên, thành viên đội PCCC cơ sở... ngày càng được nâng cao, tạo thế trận toàn dân PCCC vững chắc.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318689
Trực tuyến: ...