"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tầm quan trọng của việc phòng, chống cháy nổ trong khu công nghiệp

Cập nhật: 13/01/2021 07:00

Các khu công nghiệp, khu chế xuất là nơi có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị máy móc hoạt động phục vụ sản xuất, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như tính mạng người lao động, chủ đầu tư KCN, cụm công nghiệp cần phải tuân thủ và quan tâm đến các quy định về an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tổng kho xăng dầu Hoàng Huy thuộc Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy (Khu công nghiệp Nam cầu Kiền)

Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC định kỳ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho thấy phần lớn chủ đầu tư các khu công nghiệp quan tâm thực hiện công tác PCCC theo quy định của pháp luật. Song vẫn còn một số chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm như chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hạ tầng giao thông, cấp nước chữa cháy; Chưa trang bị đầy đủ phương tiện PCCC; Một số trụ nước chữa cháy tại các khu công nghiệp bị hỏng, không bảo đảm việc cung cấp nước chữa cháy... Vì vậy, để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ đầu tư các khu công nghiệp cần quan tâm thành lập và duy trì các điều kiện an toàn PCCC; Trang bị đầy đủ hệ thống, cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị, xây dựng đội PCCC cơ sở để bảo đảm yêu cầu về PCCC, đáp ứng được quy mô hoạt động...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8515013
Trực tuyến: ...