"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCC và cứu nạn cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân PCCC"

Cập nhật: 07/05/2021 06:00

IQuy định chung

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lao động hợp đồng các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng.

- Các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hải Phòng; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

2. Nội dung cuộc thi

Bao gồm 05 câu hỏi như sau:

Câu 1: Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy?

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộtrong 60 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ?

Câu 3: Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy được quy định là ngày nào, tại văn bản quy phạm pháp luật nào? Ý nghĩa của Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội của đất nước hiện nay?

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ?

3Yêu cầu về tác phẩm dự thi:

- Bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với câu hỏi số 5 trả lời không quá 2000 từ. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung.

- Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này có trên các báo: Báo Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Truyền hình Công an nhân dân, Website Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng và một số phương tiện truyền thông từ tháng 03/2021.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

II. Thời gian nhận bài dự thi:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 08/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021.

- Thời gian chấm giải từ ngày 16/5/2021.

III. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

- Bài dự thi gửi về Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - Công an thành phố Hải Phòng trước ngày 15/5/2021.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự.

IV. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả chấm tác phẩm của Ban giám khảo để xét tặng giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 03 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

- 10 giải Khuyến khích, trị giá 500.000 đồng.

Ngoài các phần thưởng trên, căn cứ kết quả, Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi và lựa chọn ít nhât 05 bài viết xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Bộ (số bài còn lại sẽ lưu lại để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; thời gian lưu bài không đạt giải ít nhất 01 tháng sau khi tổng kết cuộc thi cấp Bộ).

IV. Tổ chức chấm giải:

- Ban giám khảo xét chọn tác phẩm theo hình thức chấm điểm qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Tác phẩm vào chung khảo chấm điểm xét theo thang điểm 20, cụ thể sau:

PHẦN

Ý

Nội dung

Số điểm

Câu 1

(1 điểm)

1

Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được xác định là ngày, tháng, năm nào?

0,5 điểm

2

Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy?

0,5 điểm

Câu 2

(2 điểm)

1

Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong 60 năm qua?

1 điểm

2

Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ?

1 điểm

Câu  3

(3 điểm)

1

Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy được quy định là ngày nào, tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

0,5 điểm

2

Ý nghĩa của Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy?

0,5 điểm

3

Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

2 điểm

Câu 4

(4 điểm)

1

Đề xuất góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới?

1 điểm

2

Kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới?

1 điểm

3

Trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội của đất nước hiện nay

 

 

- Nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy

0,5 điểm

 

- Tuyên truyền cho gia đình, cộng đồng về phòng cháy chữa cháy

0,5 điểm

 

- Chủ động tích cực phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, doanh nghiệp

1 điểm

Câu 5

(5 điểm)

 

Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ?

5 điểm

Hình thức

(5 điểm)

Đóng quyển, bìa cứng

1 điểm

Trình bày rõ ràng, sạch đẹp, nổi bật đề mục

1 điểm

Nhiều ảnh thực tế, sinh động, chân thực, ảnh đẹp

3 điểm

 V. Những quy định khác

1. Thí sinh phải tuân thủ thể lệ các nội dung thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban Giám khảo trong suốt quá trình tham gia dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết các thắc mắc, khiếu nại.

2. Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi không được tham gia thi.

4. Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm và trao giải thưởng.

5. Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng (bản in) và Chuyên trang An ninh Hải Phòng điện tử: anhp.vn; Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng: congan.haiphong.gov.vn./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ GIÁM ĐỐC CATP

 Đại tá Phạm Viết Dũng

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005130
Trực tuyến: ...