"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thống nhất quy trình đề nghị xét công nhận các danh hiệu về phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật: 21/10/2020 13:25

Chiều 19-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP tổ chức hội nghị thống nhất quy trình thực hiện đề nghị công nhận danh hiệu điển hình tiên tiến PCCC; Chợ đạt chuẩn về PCCC; Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn về PCCC và khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân PCCC năm 2020.

Việc tiến hành xét công nhận các danh hiệu giúp tạo chuyển biến tích cực của người dân nâng cao kiến thức về PCCC, từ đó huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác PCCC, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP phối hợp Công an các quận, huyện hướng dẫn các đơn vị đăng ký xây dựng các mô hình PCCC; báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC năm 2020 để đơn vị chức năng tiến hành rà soát, thẩm duyệt. Ngoài ra, để bảo đảm tính khách quan, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ sẽ phối hợp công an các đơn vị tổ chức đoàn công tác tiến hành đánh giá công nhận các danh hiệu.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9973074
Trực tuyến: ...