"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Cập nhật: 18/05/2020 10:16

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP kiểm tra, hướng dẫn phương tiện chữa cháy tại chỗ

Theo đó, nội dung của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg, Bộ Công an được giao: Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phương châm “bốn tại chỗ”; Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an cũng phối hợp Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các bộ, ngành, địa phương và người dân cùng giám sát; cùng Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Song song với đó, Bộ Công an sẽ tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy...

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713344
Trực tuyến: ...