"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trang bị kỹ năng thoát nạn trong đám cháy cho học sinh, sinh viên

Cập nhật: 13/05/2020 16:23

Để trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng thoát nạn trong trường hợp cháy nổ nguy hiểm; đồng thời nhận biết những nguy cơ cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày từ đó biết cách phòng tránh, không để sự cố đáng tiếc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP và lực lượng Cảnh sát PCCC công an các quận, huyện đã tăng cường phối hợp với trường học các cấp tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống cháy.

Lực lượng PCCC hướng dẫn học sinh các kỹ năng xử lý tình huống

Tham gia vào hoạt động tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về PCCC; vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác PCCC. Cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong công tác thực tiễn; cung cấp thông tin về tình hình cháy nổ cũng như công tác PCCC tại địa phương và trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, tham gia chương trình, thanh thiếu nhi thành phố còn được thực hành kỹ năng cơ bản của phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, như: báo cháy, xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, cứu người bị nạn và tự thoát nạn trong đám cháy...

Những chương trình hoạt động ngoại khóa về công tác phòng cháy, chữa cháy thực sự rất hữu ích đối với học sinh, sinh viên thành phố. Thông qua chương trình này, cán bộ, giáo viên và học sinh nắm bắt được các kiến thức cũng như kỹ năng phòng, chống cháy, nổ cơ bản, từ đó tự giác thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714283
Trực tuyến: ...