"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ - CATP Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật: 01/07/2020 09:00

Trong 2 ngày 29, 30-6, Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ - CATP tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Đại hội. 

 Đoàn chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác Công an, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng quản lý nội bộ chặt chẽ. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị có quan điểm lập trường vững vàng, kiên định; nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên một bước. Trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, Đảng bộ đơn vị luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Đảng bộ lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu phục vụ Đảng ủy – Giám đốc CATP chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tăng cường cho công an cơ sở; phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tích cực XDLL Công an Hải Phòng ngày càng “trong sạch, vững mạnh”, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố. 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ - CATP, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện 3 mục tiêu cơ bản, trong đó tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu và tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của Đảng bộ đơn vị, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ lãnh đạo đơn vị chủ động tham mưu với Đảng ủy – Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức – cán bộ trong CATP Hải Phòng. Bên cạnh đó, Đảng bộ đơn vị cũng thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật. Đảng bộ đơn vị đề ra một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó phấn đấu Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu “Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Đảng, công tác chuyên môn của Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ ra sức phấn đấu, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy – Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục kiện toàn đội ngũ CBCS làm công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng,XDLL trong sạch, vững mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, góp phần cùng toàn lực lượng CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí (5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718013
Trực tuyến: ...