"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”

Cập nhật: 28/06/2022 06:47

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30-5-2022 của UBND TP, Công an thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua; “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022 trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát động lễ trồng cây

Mục đích Kế hoạch hướng tới là nhằm phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCS trong lức lượng Công an thành phố nhận thức sâu sắc ý nghĩa của phong trào; tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS, tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường.

Phòng Cảnh sát cơ động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh  "Vì một Việt Nam xanh"

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, 7 công tác trọng tâm được đặt ra là: Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xoá quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, PCCC...

Cán bộ chiến sỹ Phòng Hậu cần thực hiện công trình "Đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp" tại khu trung tâm Công an thành phố

Mặt khác, lực lượng chức năng Công an thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây ô nhiễm, tập trung vào các lĩnh vực: xử lý chất thải, khai thác tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhập khẩu hàng hóa, máy móc, nguyên vật liệu... Công an các quận, huyện, phường, xã tập trung đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là nạn cờ bạc, số đề trên các tuyến phố, các khu vục công cộng; triển khai ký cam kết tự quản giữ gìn trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tới các hộ gia đình và cơ quan doanh nghiệp và xây dựng các tuyến đường, ngõ phố tự quản...

Phòng Tham mưu thực hiện phần việc “Xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - An toàn”

Công an thành phố giao Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch trên của Giám đốc Công an thành phố để tổ chức phát động phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022 tại đơn vị mình. Giao Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các ban, ngành, đoàn thể và Công an các đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ người dân tích cực tham gia phong trào trên.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trồng cây tại đơn vị

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an thành phố tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị với các chương trình, phong trào khác do Công an thành phố phát động. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321601
Trực tuyến: ...