"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an quận: Bắt, vận động 24 đối tượng truy nã

Cập nhật: 07/08/2020 07:18

Quý 2 năm 2020, Công an các quận trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần phục vụ “nhiệm vụ kép” phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Các tập thể khối quận được biểu dương trong quý 2 năm 2020

Trong quý, Công an các quận điều tra, khám phá 55/60 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 91,6%; xác lập, xóa phá 14 chuyên án (trong đó có 8 chuyên án hình sự, 6 chuyên án ma túy), bắt 45 đối tượng; triệt xóa 29 ổ nhóm tội phạm (20 ổ nhóm hình sự, 9 ổ nhóm ma túy), bắt 104 đối tượng; bắt 100 vụ ma túy với 126 đối tượng; bắt 24 đối tượng truy nã, lập 168 hồ sơ đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc, đưa đi cơ sở giáo dục, đưa vào diện giáo dục tại phường.

Các đơn vị Công an quận cũng bắt, xử lý 28 vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, 13 vụ vi phạm hành chính về môi trường...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318210
Trực tuyến: ...