"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Kiểm điểm kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT

Cập nhật: 31/07/2020 06:50

Chiều 30-7, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả xây dựng, triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và đưa ra giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT toàn quốc. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong thời gian qua, nhìn chung Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư một cách đồng bộ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, cơ bản đạt tiến độ đề ra. Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an cơ sở; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo cơ quan tư pháp rà soát, điều chỉnh các giấy tờ về hộ tịch để thống nhất với các giấy tờ tùy thân khác; triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập dữ liệu thông tin dân cư theo đúng quy định, hạn chế sai sót, chỉnh sửa thông tin…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện, chỉ rõ bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất những giải pháp nhằm triển khai công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới. Đối với công tác bảo đảm TTATGT, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình TNGT tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí. Công an các địa phương trên toàn quốc đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kéo giảm TNGT, hạn chế thiệt hại về người và tài sản… 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người, so với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục C06 - Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương toàn quốc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, duy trì thường xuyên công tác giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương; chủ động cập nhật phần mềm dữ liệu, bảo đảm việc thu thập số liệu đồng bộ, chính xác, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cương công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng tuyên truyền đối với từng đối tượng cụ thể; quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc cấp 50 triệu căn cước công dân trước ngày 01-01-2021.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo kết thúc hội nghị , Đại tá Bùi Trung Thành yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đối với công tác triển khai các dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia,cấp, quản lý căn cước công dân; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT ở cả 3 tiêu chí. Trước mắt, đồng chí Phó giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543275
Trực tuyến: ...