"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử từ ngày 15-4 đến hết ngày 31-5-2021

Cập nhật: 16/04/2021 11:05

Giám đốc Công an thành phố vừa ban hành Kế hoạch ngày 10-4-2021 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng Công an thành phố ra quân bảo đảm ANTT  cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử

Đợt cao điểm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế và đấu tranh giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và thành phố; trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố.

CBCS Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng tổ chức ra quân hưởng ứng đợt cao điểm, sáng ngày 15-4-2021

Thông qua thực hiện đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, không để tội phạm lợi dụng hoạt động;  không để xảy ra cháy, nổ lớn, xung đột, khiếu kiện phức tạp, kéo dài; giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, ảnh hưởng đến ANTT.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đợt cao điểm phải gắn với các kế hoạch, phương án chỉ đạo của CATP đã ban hành về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử. Công an các đơn vị,địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH, tạo thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Theo kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành từ ngày 15-4 đến hết ngày 31-5-2021.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514258
Trực tuyến: ...