"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo

Cập nhật: 31/07/2022 09:06

Ngày 29/7/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với CATP tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo đối với lãnh đạo, CBCS thuộc CATP. Dự khai mạc lớp tập huấn tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy CATP có các đồng chí: Đại tá Vũ Minh Hùng – Trưởng Phòng 3; Thượng tá Trần Viết Dũng – Phó Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an và Thượng tá Trịnh Tuấn Anh – Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP. Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được nghe trực tiếp Đại tá Vũ Minh Hùng – Trưởng Phòng 3; Thượng tá Trần Viết Dũng – Phó Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và cán bộ phòng giới thiệu, quán triệt 6 chuyên đề chính:

Thượng tá Trịnh Tuấn Anh – Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP, phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nội dung cơ bản của Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Luật số 50/2019/QH14, ngày 25-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định 79/2018/NĐ-CP, ngày 16-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Thông tư số 16, 17, 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ Trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Thông tư 21/2019/TT-BCA, ngày 18-7-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2018/TT-BCA của Bộ Trưởng Bộ Công an; nội dung cơ bản của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27-11-2020 về quản lý, sử dụng pháo;

Lớp tập huấn tổ chức trực tuyến từ Trung tâm Chỉ huy CATP tới Công an các quận huyện -Công an thành phố Hải Phòng

Thông tư 125/2021/TT-BCA, ngày 30-12-2021 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ, danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các loại VK, VLN, CCHT; công tác tiếp nhận thu gom, phân loại bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ VL, VLN, CCHT và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản ly, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31-12-2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, TTATXH, phòng chống TNXH, PCCC, CNCH, phòng chống bạo lực gia đình; công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực VK, VLN, CCHT, pháo và một số vấn đề cần tập trung triển khai thực hiện duy trì, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo…

Đại tá Vũ Minh Hùng – Trưởng Phòng 3 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tập huấn

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý VK, VLN, CCHT của Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Đây cũng là dịp giúp các đại biểu được trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Từ đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo; góp phần bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656530
Trực tuyến: ...