"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xây dựng mới 60 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 20/05/2020 08:39

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 4 năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được Công an các đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng với nhiều giải pháp mang tính đột phá.    

Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch, các quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, trong đó nổi bật là việc phối hợp triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên giao ban công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng quý, qua đó phát huy hoạt động của 350 mô hình cũ hiệu quả, xây dựng trên 60 mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718682
Trực tuyến: ...