"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định cho Giám đốc CATP Hải Phòng

Cập nhật: 27/12/2019 11:41