"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Công an thành phố

Cập nhật: 20/10/2021 08:00

Thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Thanh tra Công an thành phố thông báo lịch tiếp dân của Lãnh đạo CATP:

Đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP.

Thời gian:  Ngày 21/10/2021 (Thứ Năm).

Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 17h.

Địa điểm: Nơi tiếp dân CATP, số 2 Lê Đại Hành, Hải Phòng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749593
Trực tuyến: ...