"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ban thường vụ Thành ủy chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy CATP

Cập nhật: 18/10/2019 09:50