"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP thu 1 khẩu súng, 14 viên đạn và 5 dao

Cập nhật: 24/05/2019 17:08