"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm việc với Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 22/10/2021 18:09