"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cán bộ đoàn viên Phòng CSGT đường bộ- đường sắt: Tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020”

Cập nhật: 20/05/2020 11:28

Trong không khí sôi nổi, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, phát huy tinh thần xung  kích của đoàn viên, thanh niên và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ. Ngày 20/05/2020 cán bộ đoàn viên thanh niên phòng CSGT đường bộ, đường sắt – CATP Hải Phòng đã tham gia “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020” cùng với đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh đoàn viên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tham gia hiến máu tình nguyện

Hành động hiến máu cứu người không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức, tấm lòng cao đẹp của con người Việt Nam mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện ngày càng cao,  nhất là sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, vì vậy mỗi chúng ta nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên trong Công an thành phố nói chung, lực lượng CSGT nói riêng hãy luôn phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiệt tình tham gia, tuyên truyền, vận động tới tất cả cán bộ đoàn viên trong cơ quan, đơn vị,  người thân và nhân dân nơi cư trú cùng hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay,  góp sức vì cộng đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867415
Trực tuyến: ...