"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Những điểm mới của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 41/2019 so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 41/2016.

Cập nhật: 04/06/2020 06:54

Từ ngày 01/07/2020, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với trước đây.

Điểm đầu tiên đó là Xe tải dưới 1,5 tấn không còn là xe con

Theo quy chuẩn cũ (Quy chuẩn 41:2016/ BGTVT) xe ôtô con ( hay còn gọi là xe con) là xe ô tô được xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, để chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe hoặc xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg; xe ô tô con bao gồm cả các loại xe có kết cấu như xe máy 3 bánh nhưng có tải trọng bản thân xe lớn hơn 400 kg và tải trọng toàn bộ xe cho phép nhỏ hơn 1.500 kg. (Theo khoản 3.30 điều 3 QCVN 41:2016/BGTVT).

Tại khoản 3.23 Điều 3 (Quy chuẩn 41:2019/BGTVT) quy định: Xe ô tô con ( hay còn gọi là xe con) là xe ô tô được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, để chở người không quá 9 chỗ ngồi( kể cả người lái).

Điểm thứ hai đó là: Sửa quy định về đặt biển trên giá long môn hoặc cột cần vươn.

(Tại Khoản 20.6, Điều 20 Quy chuẩn 41:2016) quy định: Trên những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ hai làn đường trở lên, biển được treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. Trong các trường hợp không đặt trên giá long môn hoặc cột cần vươn, thì có thể lắp đặt thêm biển báo phía bên trái của chiều xe chạy.

(Tại khoản 20.2, Điều 20 Quy chuẩn 41:2019) quy định: Biển được đặt  thẳng đứng, mặt biển quay về hướng đối diện chiều đi, biển được đặt về phía tay phải hoặc phía bên trên phần đường xe chạy(trừ các trường hợp đặc biệt); Ngoài ra,  tùy từng trường hợp, có thể đặt bổ sung biển báo ở bên trái theo chiều đi.

Điểm thứ 3: quy định đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm.Tại Quy chuẩn 41:2016/BGTVT quy định trước khi đặt biển cấm rẽ trái, cần đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp( bắt buộc) thì hiện nay quy chuẩn 41:2019/BGTVT không bắt buộc điều này mà chỉ quy định “có thể đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp”

Điểm thứ 4: Quy định về vượt phải.Tại khoản 3.60, Điều 3 Quy chuẩn 41:2016/ BGTVT quy định :Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều.

Tại khoản 3.52, Điều 3 Quy chuẩn 41:2019/ BGTVT quy định :Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước, khi vượt,các xe phải vượt về bên trái (trừ các trường hợp được quy định trong Luật GTĐB).

Điểm thứ 5: Bổ sung vạch phân chia các làn xe cùng chiều, dạng vạch kép.

Quy chuẩn 41:2019/BGTVT đã bổ xung vạch phân chia các làn xe cùng chiều, dạng vạch kép ( một vạch liền, một vạch đứt nét) ( Vạch 2.4)

         

Vạch này dùng để phân chia các làn xe cùng chiều, xe trên làn đường tiếp giáp với vạch đứt nét được phép cắt qua khi cần thiết, xe trên làn đường tiếp giáp với vạch liền nét không được lấn làn hoặc đè lên vạch.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332323
Trực tuyến: ...