"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Danh sách số điện thoại đường dây nóng về việc cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Cập nhật: 02/07/2022 15:29

Công an thành phố Hải Phòng thông báo Danh sách số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của Nhân dân trong việc cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và công tác liên quan đến đăng ký cư trú, dữ liệu dân cư.

TT

Đơn vị

Số điện thoại

1

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng

069.2785.831

2

Công an quận Hồng Bàng

0762.357.369

3

Công an quận Lê Chân

0692.785.940

4

Công an quận Ngô Quyên

0225. 3550005

5

Công an quận Hải An

0225.3977.378

6

Công an quận Kiến An

0225.3876.221

7

Công an quận Dương Kinh

0225.3880.671

8

Công an quận  Đồ Sơn

0225.3865.453

9

Công an huyện Thủy Nguyên

0225.3874.170

10

Công an huyện An Dương

0225.3871.801

11

Công an huyện Kiến Thụy

0225.3881.222

12

Công an huyện Tiên Lăng

0225.3683.711

13

Công an huyện Vĩnh Bảo

0225.3884.271

14

Công an huyện Cát Hải

0225.3888.240

15

Công an huyện An Lão

0225.3872.231

16

Công an huyện Bạch Long Vỹ

0225.2680.666

Lưu ý: Công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, thủ tục đăng ký cư trú tại Công an quận, huyện nào (hoặc Phòng Cảnh quản lý hành chính về trật tự xã hội), gọi số điện thoại đường dây nóng của đơn vị đó để được giải đáp.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321359
Trực tuyến: ...