"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Điều động 6.730 lượt cán bộ chiến sỹ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu

Cập nhật: 10/03/2021 14:13

Đó là một trong những kết quả nổi bật của công trình, phần việc “Nâng cao chất lượng công tác vũ trang, canh gác bảo vệ an toàn mục tiêu” của Phòng Cảnh sát cơ động - CATP trong thời gian qua. Để thực hiện phần việc, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ duy trì việc canh gác 24/24h, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đột xuất để nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc của CBCS thực thi nhiệm vụ.

Phòng Cảnh sát cơ động diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng các cấp 

Năm 2020 vừa qua, Phòng Cảnh sát cơ động đã điềụ động 6.730 lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng điều động 1.549 lượt CBCS, thực hiện 259 yêu cầu bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến làm việc với thành phố; phối họp bảo vệ các sự kiện, hội nghị, kỳ họp lớn của thành phố; điều động 378 lượt CBCS bảo vệ ANTT, hướng dẫn người dân đến làm việc tại Trụ sở tiếp dân UBND thành phố...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321392
Trực tuyến: ...