"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông báo truy tìm chủ sở hữu 284 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT

Cập nhật: 04/03/2021 10:17

Ngày 03/3/2021, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hải Phòng thông báo:

Ai là chủ sở hữu hoặc có liên quan đến các phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đang bị tạm giữ mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ (Đăng ký xe + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân) đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 14 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có người đến giải quyết, số phương tiện trên sẽ bị tịch thu để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính.

 

STT

BKS

NHÃN HIỆU

MÀU SƠN

SỐ MÁY/SỐ KHUNG

 

1

16P5-3239

YAMAHA

ĐEN

30985

 

2

16N1-5991

TRUNG QUỐC

ĐỎ

19932

 

3

16F6-1893

SIRIUS

xanh

2438

 

4

36L8-8552

ARROW

XANH

50FMHA007659

 

5

29S4-1030

SYM

XANH

28629

 

6

30X4-3354

YAMAHA

ĐEN

SM:020974

 

7

34N2-0834

SYMAX

ĐEN BẠC

FMH7A008988

 

8

15B1-11036

KHÔNG CÓ

ĐỎ ĐEN

SK:2704BI

 

9

16F9-2117

WAVE

ĐỎ

80416

 

10

16N4-2380

YAMAHA

XANH, ĐEN

5C62-064398

 

11

17F7-7815

ANGEL

NAU

HB-023323

 

12

16H6-3197

LONCIN

XANH

10475802

 

13

30N4-0024

HONDA

BẠC

0338504

 

14

16L3-0866

YAMAHA

ĐEN BẠC

15663

 

15

16M1-5861

TQ

ĐỎ

004010

 

16

16L1-5746

DUCAL

XANH

000405

 

17

16F7-0954

TQ

XANH, ĐEN

1902743

 

18

16F6-6696

TQ

XANH

KHÔNG CÓ

 

19

16M9-6023

HONDA

ĐỎ ĐEN

6720023

 

20

16N2-4927

YAMAHA

ĐỎ

048147

 

21

16F3-4720

HONDA

XANH ĐEN

0092394

 

22

30H2-7374

HONDA

ĐEN

0097481

 

23

30X6-0615

YAMAHA

ĐEN BẠC

013447

 

24

16L3-1668

TQ

ĐỎ

80137371

 

25

14P2-1334

HONDA

BẠC

6021694

 

26

16L9-6707

SUZUKI

ĐỎ

0001680

 

27

16R8-4011

HONDA

ĐỎ ĐEN

5682236

 

28

16H1-9018

YAMAHA

ĐỎ

04318

 

29

16L1-5520

HAVICO

XANH

6878

 

30

15B2-33846

YAMAHA

XANH XÁM

55584

 

31

16L5-4551

YAMAHA

ĐEN BẠC

116166

 

32

16K3-2089

SUZUKI

XANH

140607

 

33

29L6-5680

SUZUKI

XANH

116073

 

34

16K5-5606

WAVE

XANH

0099311

 

35

16P5-3402

YAMAHA

ĐEN

029311

 

36

16L9-8115

TQ

XANH, ĐEN

5A133749

 

37

16H8-4005

YAMAHA

ĐỎ

4005

 

38

37H3-0512

DREAM-CPI

NÂU

01003075

 

39

16N9-5200

YAMAHA

VÀNG ĐEN

007647

 

40

16L8-0201

TQ

NÂU

002108

 

41

16R1-0153

YAMAHA

ĐEN ĐỎ

175211

 

42

14P6-4196

SUZUKI

ĐỎ ĐEN

136784

 

43

60F8-6231

HONDA

NÂU

0100ME4714

 

44

16N3-5193

SYM

TRẮNG

009056

 

45

16P9-3028

YAMAHA

TRẮNG

160521

 

46

16H7-4223

HONDA

XANH

0099153

 

47

15K1-02592

SUZUKI

ĐỎ

109306

 

48

16M6-6143

YAMAHA

ĐEN XAM

001471

 

49

16M8-8392

YAMAHA

ĐEN BẠC

049931

 

50

17B1-81010

WAVE

ĐEN

2814270

 

51

16N4-1162

TQ

ĐEN BẠC

247018

 

52

16L5-6988

YAMAHA

ĐỎ

126753

 

53

16S1-1463

HONDA

ĐEN BẠC

2661616

 

54

16M3-5781

DELIGHT

XANH

01953

 

55

16N9-3004

LIFAN

ĐỎ

70000605

 

56

18F8-2851

HAVICO

NÂU

506737

 

57

29U3-0637

YAMAHA

XANH

92144

 

58

14K8-5389

SANDA

NÂU

244867

 

59

16L2-2913

TQ

XANH

40074560

 

60

16L3-5676

TQ

XANH

40082183

 

61

16M3-1649

TQ

XANH

80144657

 

62

29T5-5104

YAMAHA

XANH

00908

 

63

16R5-4934

WAVE

ĐEN BẠC

0511353

 

64

16L7-8806

TQ

ĐỎ

40166194

 

65

14K1-0633

HAVICO

NÂU

300225

 

66

16M7-4531

KHÔNG CÓ

ĐEN

006010

 

67

16K8-0588

YAMAHA

BẠC

04495

 

68

16M1-3209

TQ

XANH

40025083

 

69

68S1-37431

SYM

ĐỎ ĐEN

37431

 

70

16M8-3572

YAMAHA

ĐEN

26217

 

71

16H1-2045

TQ

XANH

100016

 

72

18F2-0285

YAMAHA

TRẮNG ĐEN

1629

 

73

28Y1-0021

TQ

XANH

2431

 

74

15L1-03847

YAMAHA

XÁM ĐEN

KHÔNG CÓ

 

75

16L3-4730

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

104322

 

76

16H1-0851

TQ

XANH

960000301

 

77

17K5-5892

WAVE

ĐỎ

42425

 

78

15f1-00281

YAMAHA

NÂU

7099

 

79

16M1-7593

TQ

ĐỎ

1203026

 

80

16M1-5311

ATTILA

BẠC

23510

 

81

16F8-6323

WAVE

XANH

578694

 

82

16L4-1034

YAMAHA

ĐEN BẠC

32408

 

83

35F9-9872

ANGEL

XÁM BẠC

781

 

84

16H3-9100

TQ

XANH

10216254

 

85

16K3-0494

SMASH

XANH

105690

 

86

16F7-5908

HONDA

NÂU

1000340

 

87

16F2-6768

HONDA

XANH

127091

 

88

16K6-1312

LIIFAN

XANH

32103366

 

89

16F9-7704

DREAM

NÂU

688102

 

90

16H9-1698

HONDA

ĐỎ

211389

 

91

15-546-P6

HONDA

MẬN

218720

 

92

16F6-8212

KHÔNG CÓ

TÍM

10027

 

93

34L2-7555

HONDA

ĐỎ

386655

 

94

15K1-19457

YAMAHA

XÁM ĐEN

45863

 

95

22H3-2711

MOTOSTAK

XANH

509931

 

96

16M5-5093

YAMAHA

ĐEN

15083

 

97

28N1-12528

HONDA

ĐEN

1234543

 

98

61Z4-4657

PROMOTO

MẬN

3067

 

99

16M7-0444

DAEMU

ĐEN

2695

 

100

16FA-4485

GUIDA

ĐỎ

1427

 

101

15B2-15520

NOUVO

ĐEN

KHÔNG CÓ

 

102

16L4-8212

TQ

NÂU

SK: 000270

 

103

16K5-2276

YAMAHA

GHI XÁM XANH

20521

 

104

16FA-5085

KHÔNG CÓ

XANH

011354

 

105

36L9-1234

HONDA

NÂU

00048531

 

106

16M6-1644

TQ

ĐEN

030099

 

107

72L6-4837

HONDA

ĐEN

1220626

 

108

34L3-0912

CPI

XANH

02001567

 

109

29X1-9903

HONDA

XANH

001657

 

110

16K9-9674

TQ

XANH

3044607

 

111

29K1-41082

HONDA

ĐEN

2630063

 

112

16M5-1086

HONDA

ĐEN

61011512

 

113

16F6-6074

KHÔNG CÓ

XANH

99101032

 

114

16L4-6503

KHÔNG CÓ

ĐỎ ĐEN

39602

 

115

34F1-0108

HONDA

NÂU

0167016

 

116

15N1-00303

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

062911

 

117

33K7-6591

TQ

XANH

01848252

 

118

16F3-1152

KHÔNG CÓ

XANH

705839

 

119

15H1-25483

YAMAHA

XANH ĐEN

430192

 

120

16K9-4981

HONDA

XANH

40005891

 

121

33L1-6929

HONDA

NÂU

006104

 

122

16FA-3396

TQ

XANH

KHÔNG CÓ

 

123

16N2-5197

TQ

ĐỎ

00161378

 

124

16F8-4242

TQ

XANH

KHÔNG CÓ

 

125

16L9-7166

TQ

XANH

VR*00000443

 

126

60L2-5866

TQ

ĐỎ

KHÔNG CÓ

 

127

37L4-9238

TQ

XANH

103204

 

128

16K1-2382

HONDA

XANH

0302828

 

129

34P2-8268

ATTILA

BẠC

014848

 

130

16F7-5099

TQ

XANH

0127203

 

131

16K1-3891

YAMAHA

VÀNG

05148

 

132

36N4-5450

TQ

XANH

013608

 

133

16H5-7370

WAVE

XANH

0000843

 

134

16N4-0185

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

052027

 

135

15D1-00443

HONDA

ĐỎ ĐEN

1677544

 

136

16K8-8703

SUZUKI

ĐEN

106191

 

137

16H2-5370

HONDA

XANH

043308

 

138

16M1-8249

YAMAHA

XÁM BẠC

017750

 

139

16L4-7783

YAMAHA

ĐEN

39816

 

140

16H7-2458

HONDA

ĐỎ

82320

 

141

14K5-1654

YAMAHA

VÀNG BẠC

27475

 

142

29V3-4926

HONDA

NÂU

02800039

 

143

16K3-4872

HONDA

XANH

00030678

 

144

16L1-1373

WAVE TQ

XANH

001195

 

145

16F3-5691

SUZUKI

XANH

131782

 

146

16K2-8951

HONDA

XANH

0439648

 

147

16K3-5009

HONDA

XANH

0031723

 

148

16H5-0103

LIFAN

XANH

KHÔNG CÓ

 

149

16H7-9698

LIFAN

NÂU

0121238

 

150

14K4-9757

YAMAHA

TRẮNG

608875

 

151

16K2-5360

YAMAHA

ĐỎ

38628

 

152

36L4-0274

WARM

XANH

144506569

 

153

16M3-6954

HONDA

ĐEN

0204495

 

154

16F5-2586

HONDA

XANH

105542

 

155

16M6-3376

YAMAHA

ĐEN

ZY151QMI-2

 

156

16K2-8607

TAIWAN

XANH

010803

 

157

16K3-1391

HONDA

XANH

0465498

 

158

34K5-2886

SYM

XANH

038790

 

159

16M5-5021

YAMAHA

ĐEN

015900

 

160

16M4-3402

ATTILA

GHI

004457

 

161

23H2-8816

LONCIN

NÂU

00732615

 

162

16L4-0666

YAMAHA

BẠC

09162

 

163

16M6-5262

HONDA

XANH

0213324

 

164

36G1-24939

PUSAN

NÂU

112224

 

165

16L7-4709

ATTILA

ĐEN

011333

 

166

16L2-0505

WAVE

TÍM

5074439

 

167

16K9-1003

SPOTY

XANH

005180

 

168

34F4-1225

HONDA

TRẮNG NÂU

813162

 

169

15F1-05853

TAIWAN

NÂU

02503612

 

170

16F8-5960

LIFAN

NÂU

0253698

 

171

16L5-9571

YAMAHA

ĐEN

055634

 

172

16H1-4134

WAVE

XANH

00060809

 

173

16H6-7153

HONDA

XANH

0039796

 

174

16M4-2346

YAMAHA

ĐEN

107551

 

175

16H7-3877

JULONG

XANH

0001036

 

176

15M1-03554

HONDA

TRẮNG ĐEN

5183254

 

177

16P2-5453

YAMAHA

ĐEN TRẮNG

063620

 

178

52Z2-2106

HONDA

XANH

08000747

 

179

15B1-68849

YAMAHA

ĐEN BẠC

032111

 

180

17B9-03037

SIRIUS RC

ĐỎ ĐEN

304449

 

181

16K5-4350

HONDA

XANH

0178870

 

182

34K2-1771

KHÔNG CÓ

NÂU

114567

 

183

54T4-6090

ATTILA

ĐỎ

019079

 

184

16K9-7167

LISOHAKA

XANH

00024843

 

185

16K6-3955

SUFAT

XANH

022535

 

186

36B1-85125

HONDA

ĐEN

5531605

 

187

15AM-00097

DETECH

XANH

004586

 

188

16P4-2884

HONDA

ĐEN

73033

 

189

16F8-1285

HONDA

XANH

0186179

 

190

36B1-08143

KHÔNG CÓ

ĐEN

618870

 

191

34L7-4645

KHÔNG CÓ

XANH

0585962

 

192

16F7-9311

WAVE

XANH

0007956

 

193

16F8-1376

FLYER

XANH

0123809

 

194

16N5-6864

HONDA

XANH

5373380

 

195

16S5-2059

LIFAN

XÁM ĐEN

000812

 

196

15-359M8

HONDA

XANH

1224381

 

197

16F4-1411

DREAM

XANH

1069598

 

198

16P4-1127

HONDA

ĐỎ

1680752

 

199

36-527F8

KHÔNG CÓ

ĐEN

1015691

 

200

16M6-5933

HONDA

VÀNG

6581820

 

201

16P4-0076

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

028750

 

202

16K4-6024

WAVE TQ

XANH

17750

 

203

16K3-8311

LISOHAKA

XANH

00034826

 

204

30N4-1117

HONDA

ĐEN

0229132

 

205

16H3-5801

LONCIN

XANH

02037864

 

206

15-975LD

CUB

XÁM

8911475

 

207

15B2-72030

HONDA

ĐEN BẠC

8022323

 

208

16M7-6589

SIRIUS

VÀNG ĐEN

3062022055

 

209

22S1-9139

ATTILA

XÁM BẠC

023521

 

210

16K9-8733

UMV

XANH

002808

 

211

16F1-6517

HONDA

ĐEN

0057838

 

212

16L8-4404

HONDA

VÀNG ĐEN

6317141

 

213

16L9-3277

YAMAHA

ĐEN

094626

 

214

16L1-3236

YAMAHA

ĐỎ

04373

 

215

16H9-0236

YAMAHA

XANH

25887

 

216

15B2-17550

YAMAHA

VÀNG ĐEN

150686

 

217

16L2-6188

HINKASU

XANH

000795

 

218

16K7-1447

HONDA

ĐỎ

120259

 

219

17K2-7581

TQ

XANH

00048029

 

220

16N9-3229

YAMAHA

XANH

KHÔNG CÓ

 

221

34N1-5363

TQ

ĐỎ

12132

 

222

36M5-2358

HONDA

ĐỎ

600052

 

223

16L8-9657

HONDA

ĐỎ ĐEN

0118431

 

224

29U2-3391

SYM

ĐEN

004498

 

225

29T5-4971

KHÔNG CÓ

ĐỎ

37884

 

226

16K6-8181

YAMAHA

ĐỎ TRẮNG

933217

 

227

22S1-7842

TQ

NÂU

007247

 

228

15AA-08995

DEALIM

ĐEN

002466

 

229

16N8-7606

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

017356

 

230

34C1-02089

YAMAHA

ĐỎ ĐEN TRẮNG

323594

 

231

15AA-02145

SYM

ĐEN VÀNG

11408

 

232

16N8-7454

YAMAHA

TRẮNG

038631

 

233

16N8-2582

YAMAHA

BẠC

71002815

 

234

15B1-71699

YAMAHA

TRẮNG

5011094

 

235

15N1-00461

YAMAHA

TRẮNG ĐEN

090859

 

236

16K4-8111

WAVE

XANH

80119085

 

237

16M4-5367

WAVE

ĐEN

8048408

 

238

15B1-14775

JUPITER

XANH

043286

 

239

16K7-2285

BUSAN

XANH

200312

 

240

16M1-5672

HONDA

ĐỎ

6163437

 

241

99C1-27813

HONDA

NÂU

0057636

 

242

16K4-2153

YAMAHA

XANH

44751

 

243

15B1-30195

HONDA

ĐỎ

6415678

 

244

16N8-2643

WAVE

ĐỎ ĐEN

2040011

 

245

90F9-4080

HONDA

ĐỎ

6180562

 

246

47N6-0499

ATTILA

ĐỎ

KHÔNG CÓ

 

247

97F1-4192

SINO

XANH

99010822

 

248

16H6-5018

TQ

XANH

12004334

 

249

34P7-1803

YAMAHA

ĐEN BẠC

241979

 

250

99V1-2193

SUZUKI

ĐEN

101243

 

251

16N2-3189

HONDA

ĐEN

7005210

 

252

99L1-6700

ATTILA

TRẮNG

013030

 

253

54V9-1946

WAVE

ĐEN

2656504

 

254

27B1-13373

LIFAN

ĐỎ

0000240157

 

255

17B9-27187

HONDA

BẠC

0182118

 

256

16L8-1731

YAMAHA

ĐEN BẠC

052877

 

257

16F8-0227

WAVE

ĐỎ

9316545

 

258

34F6-5166

WAVE

XANH

701063

 

259

16N1-4970

WAVE

ĐEN

019178

 

260

16F8-2107

WAVE

XANH

0080297

 

261

16L6-9230

HONDA

XANH

0705130

 

262

16L9-5811

YAMAHA

ĐỎ

051012

 

263

16L7-2553

SUZUKI

XANH

050205688

 

264

16R6-9414

YAMAHA

TRẮNG

216941

 

265

15B1-83751

KHÔNG CÓ

ĐỎ

022074

 

266

35M1-3977

TQ

ĐEN

016869

 

267

16M6-5916

HONDA

ĐEN

39780

 

268

16M3-7941

WAVE

ĐỎ

007525

 

269

16M5-3819

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

027606

 

270

16P4-5268

YAMAHA

ĐEN BẠC

10653

 

271

15G1-05927

SYM

ĐỎ

070193

 

272

34N5--7720

HONDA

ĐỎ ĐEN

1216422

 

273

16FA-4974

TQ

ĐỎ

007742

 

274

16K1-5385

LIFAN

XANH

051330

 

275

34F7-0494

LOCIN

XANH, ĐEN

00123130

 

276

14B-020.81

FORD

TRẮNG

NSKWR00157
*WFOFXXHCVFWR00157*

 

277

14B-020.82

HYUNDAI

GHI

D4BBV427634
KMFFD37BPVU359280

 

278

14B-020.83

CHEVROLET

GHI BẠC

A08S3169727KC1
RLLKF484E9H004928

 

279

14B-020.84

CHEVROLET

GHI BẠC

F8CV382206
RLLKF484E9H006682

 

280

14B-020.85

CHEVROLET

GHI BẠC

A08S3451577KC2
RLLKF484E9H006680

 

281

14B-020.86

NISSAN

TRẮNG

CA18181601B
U11-101298

 

282

14B-020.87

TOYOTA

 

1RZ2521409
RZH114~5000132

 

283

14B-020.88

TRUNG QUỐC

ĐỎ

9189588
S89-3000098

 

284

89LD-0214

SMA

ĐEN

JL481Q*712307704*
LJU7744SX8S008599

 

 

PHÒNG CSGT ĐB-ĐS

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320892
Trực tuyến: ...