"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cấp căn cước gắn chíp điện tử lưu động cho hơn 800 người xã Dương Quan, Thủy Nguyên

Cập nhật: 08/03/2021 14:11

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP, trong các ngày 6 và 7-3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP phối hợp Đội cảnh sát QLHC - Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử lưu động tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân tại xã Dương Quan

Theo đó, Đội CCCD, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã huy động hàng chục CBCS cùng trang thiết bị lưu động, chia làm 3 ca sáng - chiều - tối thực hiện các thủ tục cấp CCCD cho người dân. Riêng trong ngày 6-3, Đội đã làm việc từ 7h đến 23h, cấp CCCD tới 415 công dân.

Tính trong 2 ngày, tổng số công dân được cấp là hơn 800 người, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, an toàn, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Sau khi làm thủ tục cấp thẻ, nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi thủ tục hành chính được rút gọn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320910
Trực tuyến: ...