"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Cảnh sát nhân dân nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “ba giữ”

Cập nhật: 12/11/2019 10:10

Thời gian qua, các đơn vị khối Cảnh sát nhân dân - CATP tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị sộ 05-CT/TVV của Bộ Chính trị, Thông tư số 27/2017/TT-BCA của Bộ Công an và Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy và quy định ứng xử của CBCS Công an nhân dân, gắn với nội dung thi đua “ba giữ’ của lực lượng CSND. Trong đó, CBCS các đơn vị luôn giữ đúng chuẩn mực về hành vi giao tiếp, ứng xử, kính trọng lễ phép với nhân dân, nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân. Cán bộ chiến sỹ làm việc với nhân dân luôn thực hiện nghiêm túc thủ tục, quy trình công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực như: đăng ký hộ khẩu, cấp phát căn cước công dân, quản lý con dấu, phương tiện, đổi mới quy trình tuần tra kiểm soát, canh gác bảo vệ mục tiêu, trực ban tiếp dân...

Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương kịp thời cứu sống 2 người bị đắm thuyền

Hầu hết những vướng mắc của người dân đều được giải thích, hướng dẫn cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, không gây phiền hà, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, gửi thư khen ngợi...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714127
Trực tuyến: ...