"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Thanh tra- CATP: Công bố quyết định công tác tố chức cán bộ

Cập nhật: 06/11/2019 12:38

Sáng 5-11, Phòng Thanh tra  - CATP tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Thanh tra CATP. Đến dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP.

Theo quyết định của Giám đốc CATP, công bố bố trí CBCS Phòng Thanh tra công tác tại các đội công tác theo quy định.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã chúc mừng các tập thể, cá nhân được điều động, bổ nhiệm lại hoặc điều động đảm nhiệm chức vụ mới. Đồng chí cũng đề nghị CBCS Phòng Thanh tra với mô hình tổ chức mới, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP triển khai các mặt công tác; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714257
Trực tuyến: ...