"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công an xã với gần 200 công an viên

Cập nhật: 06/11/2019 15:35

Sáng 5-11, tại hội trường CAH Vĩnh Bảo, CATP tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ công an xã năm 2019. Tới dự có Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP.

Lóp huấn luyện năm nay có sự tham gia của gần 200 công an viên thuộc huyện Vĩnh Bảo và An Lão, học tập 14 chuyên đề với các nội dung, kiến thức quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phũ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng công an xã, các kỹ năng giải quyết công việc, thực tế diễn ra trên địa bàn các xã...

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng công an xã cần nắm vững kiến thức về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn nông thôn. Đồng thời phải nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, vận dụng hiệu quả tại địa bàn để nâng cao công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714261
Trực tuyến: ...