"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an quận: Giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” quý II, năm 2020

Cập nhật: 07/06/2020 03:00

Chiều 5-6, các đơn vị Khối Công an quận - CATP tổ chức hội nghị giao ban thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” quý II, năm 2020. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong quý II năm 2020

Trong quý II, công an các quận đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP; Quận ủy, UBND các quận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn các quận được giữ vững, ổn định. Công an các quận đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và địa phương; bước đầu chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được các đơn vị triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác… Kết thúc thi đua quý II, 7 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương, khen thưởng Quý III năm 2020, các đơn vị trong khối chủ động đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên”; triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững tình hình an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ thị số 04/CT-BCA…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đại tá Nguyễn Quóc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương kết quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” của các đơn vị trong quý II. Đồng chí cũng đề nghị, trong quý III, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra; củng cố tổ điều lệnh bán chuyên trách, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; rà soát lại các công trình phần việc, đặc biệt là các công trình phần việc phục vụ nhân dân để nhân rộng trên toàn thành phố. Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332077
Trực tuyến: ...