"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát kinh tế: Xây dựng mô hình mới về an ninh trật tự tại doanh nghiệp

Cập nhật: 20/09/2021 07:38

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, với phương châm hướng về cơ sở, trong quý 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mới mô hình “Phòng ngừa tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tại Khu Công nghiệp Nam cầu Kiền”.

Khu Công nghiệp Nam cầu Kiền diễn tập phòng cháy chữa cháy

Cùng với đó, quán triệt chỉ đạo của Giám đốc CATP, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công trình, phần việc với chủ đề: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, ngoại ngữ và khoa học, kỹ thuật”. Trong đó, lãnh đạo đơn vị đã giao cho Đoàn Thanh niên đơn vị đảm nhận vai trò chủ công trong việc tổ chức các lớp học ngoại ngữ cho CBCS, với đội ngũ giảng viên là các đồng chí lãnh đạo trong đơn vị kết hợp với Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành của thành phố. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã mở 2 lớp về ngoại ngữ và tin học, 1 lóp về nghiệp vụ. Hiện tại, 90% CBCS trong đơn vị đã có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản theo tiêu chuẩn do Bộ Công an quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185109
Trực tuyến: ...