"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Lãnh đạo Công an thành phố chúc mừng Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(16-10-1948 * 16-10-2019)

Cập nhật: 15/10/2019 18:38

Chiều 15-10, Đại tá Vũ Thanh Chương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố đã đến chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ nhân Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16-10. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố; Thượng tá Nguyễn Quốc Huy - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an thành phố. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường, do vậy ngày 16-10-1948 tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ TƯ Đảng ra Quyết định số 29-NQ/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra TƯ. Trải qua hơn 70 năm, hệ thống Uỷ ban Kiểm tra từ TƯ đến đảng uỷ cơ sở đã góp phần năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, từ đó hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới.

Đại tá Vũ Thanh Chương-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng và cảm ơn Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thời gian qua đã quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công an thành phố có những hoạt động tích cực nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS, đảng viên về công tác kiểm tra, từ đó thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng. Đồng chí cũng mong rằng hai cơ quan tiếp tục gắn bó để Công an Hải Phòng cùng với lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, thúc đẩy thành phố phát triển hơn nữa.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714248
Trực tuyến: ...