"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Sở Giao thông vận tải gửi thư cảm ơn về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử lưu động

Cập nhật: 07/05/2021 09:47

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải gửi thư đến Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảm ơn về việc đã thành lập tổ cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động, nội dung như sau: 

Kính gửi: Công an thành phố Hải Phòng

Căn cước công dân có vai trò rất quan trọng, phục vụ quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di lại, giao dịch của người dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triến kinh tế - xã hội của cả nước.

Ngày 16/3/2021, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức đội lưu động đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, thực hiện làm thủ tục cấp, đối thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở. Việc làm này nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức giảm thời gian đi lại, đồng thòi, với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo cua các đồng chí Công an nên công tác thực hiện cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được diễn ra nhanh chóng, đảm bào tiến độ và đạt hiệu quả cao; toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở vừa bổ trí công tác để thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân vừa đảm bảo giải quyết công việc chuyên môn tốt.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, các đồng chí Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện đế cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở Giao thông vận tải làm căn cước công dân gắn chíp điện tử được thuận tiện, nhanh chóng.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí và một lần nữa xin trân trọng cám ơn./.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005055
Trực tuyến: ...