"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân

Cập nhật: 25/08/2021 07:43

Trong quý 2 năm 2021 vừa qua, Tổ Điều lệnh bán chuyên trách Công an các quận chủ động tham mưu giúp lãnh đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác chấp hành Điều lệnh CAND. Các đợt tự kiểm tra tập trung vào việc chấp hành trật tự nội vụ, trật tự vệ sinh trụ sở, phòng làm việc, phòng nghỉ của đơn vị; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật giờ giấc công việc, ghi chép sổ nhật ký công tác; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân trong công tác tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân...

Hướng dẫn sử dụng vũ khí

Cùng với đó, Tổ Điều lệnh bán chuyên trách Công an các quận trên địa bàn thành phố đã tiến hành 271 lượt kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh CAND tại các đơn vị, qua đó nhắc nhở, chấn chỉnh 65 lượt tập thể, 111 lượt cá nhân về việc chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL tại các đơn vị.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12252525
Trực tuyến: ...