"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Duy trì 326 tổ tự quản về an ninh trật tự

Cập nhật: 03/07/2020 11:05

Quý 2-2020, Công an các đơn vị, địa phương đã làm nòng cốt, tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả hơn 400 mô hình; xây dựng mới nhiều mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ninh trật tự Đáng lưu ý, các đơn vị, địa phương đã duy trì tốt 326 tổ tự quản về an ninh trật tự, kịp thời nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an phường Minh khai tiếp tục tham mưu các tổ dân phố duy trì mô hình tự quản qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự

Thông qua hiệu quả công tác xây dựng phong trào, quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an 1.959 tin về ninh trật tự, trong đó 1.550 tin có giá trị, giúp phá 137 vụ án, bắt 17 đối tượng truy nã, vận động đối tượng đầu thú; cảm hóa giáo dục 409 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; vận động nhân dân giao nộp 13,85 kg pháo, 3 kg thuốc nổ, 10 khẩu súng, 1 lụu đạn, 176 viên đạn, dao kiếm các loại...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318134
Trực tuyến: ...